ด้วยข้อจำกัดของระบบ ยอดพร้อมเพย์ในช่วงต้นเดือนจนถึงวันสรุปยอดจะถูกโอนเงินเข้าบัญชีเข้าพร้อมกันด้วย

และเนื่องจากทิปมีจะมีการโอนเงินซ้ำอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ผู้ใช้งานบางท่านมีปัญหาในการรับเงิน ผู้ใช้งานที่มียอดโดเนทผ่านพร้อมเพย์ในระหว่างวันสรุปยอดครั้งที่ 1 และวันสรุปยอดครั้งที่ 2 จะได้รับเงินที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเข้าบัญชีด้วย
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!