การรับโดเนทผ่านบัตรทรูมันนี่จะมีวิธีการหักค่าบริการต่างออกไป เนื่องจากระบบให้บริการโดย TMPAY ดังนี้

ค่าบริการของ TMPAY

TMPAY จะหักค่าบริการออกเมื่อมีการสั่งถอนเงินในหน้าเว็บ โดยจะแสดงผลเมื่อทำรายการถอนเงิน

ค่าบริการของ TipMe

ทิปมีจะมีการสะสมค่าบริการค้าง (ก่อนคิดค่าบริการ TMPAY) แล้วหักยอดโดเนทเต็มจำนวนเมื่อยอดค้างครบ 100 บาท

ระบบจะไม่มีการหักค่าบริการหากบัตรเติมเงินนั้นมูลค่ามากกว่า 100 บาท

ตัวอย่างการหักค่าบริการ

สตรีมเมอร์เปิดใช้บริการรับโดเนทผ่าน TMPAY เป็นครั้งแรก
สตรีมเมอร์ได้รับบัตรทรูมันนี่ 1,000 บาท
เงินในบัญชี TMPAY = 1,000 บาท
ยอดค้างใน TipMe = 1,000 x 0.05 = 50 บาท
สตรีมเมอร์ได้รับบัตรทรูมันนี่ 1,000 บาท
เงินในบัญชี TMPAY = 1,000 + 1,000 = 2,000 บาท
ยอดค้างใน TipMe = 50 + (1,000 x 0.05) = 100 บาท
สตรีมเมอร์ได้รับบัตรทรูมันนี่ 90 บาท (ถูกหักค่าบริการ เนื่องจากยอดค้างครบ 100 บาทแล้ว)
เงินในบัญชี TMPAY = 2,000 บาท (ไม่ได้รับเงิน)
ยอดค้างใน TipMe = 100 - 90 = 10 บาท

กรณีในข้อ 3 ได้รับบัตรเติมเงินมูลค่ามากกว่า 100 บาทจะยังสะสมยอดค้างเพิ่มขึ้นไปจนกว่าจะได้รับบัตรมูลค่าต่ำกว่า 100 บาท ซึ่งสตรีมเมอร์อาจถูกหักเงินหลายครั้งติดต่อกันในกรณีนี้

การตรวจสอบยอดค้าง

สามารถตรวจสอบยอดค้างได้ที่ด้านล่างสุดของหน้า รายการ > สถิติ > True Money
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!