บทความเกี่ยวกับ: ตั้งค่าโดเนทขึ้นจอสตรีม

ปิดการส่งข้อมูลให้ Streamlabs

หากสตรีมเมอร์ไม่ใช้งาน Streamlabs สามารถปิดการส่งข้อมูลได้ที่หน้า Alert > ตั้งค่า Streamlabsเมื่อปิดใช้งานแล้ว

การโดเนทจะทำงานได้เร็วขึ้น
สามารถโดเนทชื่อภาษาไทยที่มีสระ และวรรณยุกต์บน-ล่างได้
สามารถโดเนทข้อความภาษาไทยได้เต็ม 250 ตัวอักษร

อัปเดตเมื่อ: 25/03/2023

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!