หากสตรีมเมอร์ไม่ใช้งาน Streamlabs สามารถปิดการส่งข้อมูลได้ที่หน้า Alert > ตั้งค่า Streamlabsเมื่อปิดใช้งานแล้ว

การโดเนทจะทำงานได้เร็วขึ้น
ผู้โดเนทสามารถระบุชื่อเป็นภาษาไทยได้
ผู้โดเนทสามารถใส่ข้อความภาษาไทยได้เต็ม 250 ตัวอักษร (เดิมอักษรภาษาไทยจะนับเป็น 3 ตัวอักษร)
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!