สาเหตุที่ Top Donate หรือ โดเนทล่าสุดไม่แสดงผล อาจเป็นไปได้ดังต่อไปนี้

ใช้โปรแกรม OBS Classic ซึ่ง TipMe ไม่รองรับการใช้งาน กรุณาย้ายไปใช้ OBS Studio
ยังไม่ได้เคยได้รับโดเนท
สำหรับ Top Donate อาจมีการตั้งค่าวันที่เริ่มนับไว้ และไม่มีการโดเนทในช่วงวันที่นั้น
หากโดเนททั้งหมดเป็นชื่อ Anonymous จะไม่มีการแสดงผล Top Donate
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!