หากต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูปสำหรับค่าบริการของทิปมี กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันนับจากวันที่เรียกเก็บค่าบริการ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!