สามารถดูลิงค์หน้าโดเนทได้ที่ปุ่ม "หน้าโดเนท"ให้นำ URL ของหน้านั้นไปให้ผู้ที่ต้องการโดเนท
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!