เข้าสู่ระบบ TipMe
ส่งเอกสารยึนยันตน
ไปที่หน้า วิธีชำระเงิน เลือกเมนู LINE PAY แล้วเลือก เปิดใช้ไลน์เพย์สามารถกำหนดขั้นต่ำได้ตามต้องการ
กด Save
นำ ลิงค์หน้าโดเนท ไปให้ผู้ที่ต้องการโดเนท

ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีไลน์เพย์ ก็สามารถเปิดรับโดเนทได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!