บทความเกี่ยวกับ: การส่งเอกสาร

การส่งเอกสาร

ก่อนการใช้งาน TipMe สตรีมเมอร์จะต้องส่งเอกสารยึนยันตนก่อน โดยจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

รูปถ่ายบัตรประชาชน
รูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชน (Selfie)
รูปถ่ายสมุดบัญชีธนาคาร (รองรับทุกธนาคาร ยกเว้น ธ. ออมสิน) (กรณีบัญชีประเภทไม่มีสมุด)

เอกสารที่ไม่สามารถใช้งานได้

สามารถเขียนข้อความ "สำหรับสมัครเว็บไซต์ TipMe เท่านั้น" บนภาพเอกสารได้ แต่ต้องระวังไม่ให้บังสาระสำคัญในเอกสารจนอ่านไม่ได้

ขั้นตอนการส่งเอกสารเข้าไปที่ https://tipme.in.th/kyc
กรอกข้อมูลบนหน้าเว็บ
อัพโหลดไฟล์ภาพเอกสาร
กดบันทึก
เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารภายใน 48 ชั่วโมง จากนั้นจะได้รับอีเมลแจ้งผล
เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติเอกสารแล้วให้กลับเข้ามาตั้งค่าการ รับโดเนท

กรุณาส่งเอกสารตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้น เพื่อให้เอกสารของท่านถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ควรส่งเอกสารทางระบบบริการลูกค้าหรือ Facebook Messenger เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถอนุมัติเอกสารให้ท่านได้

การย่อภาพภาพถ่ายที่ส่งจะต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB เท่านั้น วิธีย่อภาพ

อัปเดตเมื่อ: 16/07/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!