หากต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้รับเงิน สามารถ ส่งเอกสาร เข้ามาอีกครั้งได้

เอกสารควรส่งก่อนวันสิ้นเดือนเพื่อให้ระบบโอนเงินเข้าสู่บัญชีใหม่ หากส่งเอกสารหลังจากนั้นอาจได้รับเงินในบัญชีเดิม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน TMPAY กรุณาติดต่อ TMPAY
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!