ทิปมีมีช่องทางการจ่ายเงินเพียงบัญชีธนาคารช่องทางเดียวเท่านั้น ผู้ใช้งานจึงจะต้องมีบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินจึงจะสมัครใช้งานได้

ทิปมีรองรับการใช้งานทุกธนาคาร ยกเว้น ธ. ออมสิน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!