บทความเกี่ยวกับ: การส่งเอกสาร

วิธีย่อภาพ

ไฟล์เอกสารที่ส่งจะต้องมีขนาดไม่เกิน 2MB เท่านั้น หากไฟล์ภาพเกินจะต้องย่อภาพก่อนส่งขึ้นเว็บไซต์

การย่อภาพด้วยโปรแกรม Paintสามารถใช้โปรแกรม Paint ที่มากับ Microsoft Windows เพื่อย่อภาพได้ ดังนี้

เปิดโปรแกรม Paint โดยกด Start แล้วพิมพ์ Paint เพื่อค้นหา
เปิดไฟล์เอกสาร โดยกด File > Open แล้วเลือกไฟล์เอกสาร

File > Open

คลิกที่ปุ่ม Resize

Resize

เลือก By เป็น Pixels และกำหนดขนาดดังนี้
สำหรับภาพถ่ายแนวตั้ง (Portrait) กำหนด Vertical เป็น 1200
สำหรับภาพถ่ายแนวนอน (Landscape) กำหนด Horizontal เป็น 1200

Resize and Skew

กดปุ่ม OK
บันทึกไฟล์ โดยกดที่ File > Save As จากนั้นตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ

การย่อภาพด้วยเว็บไซต์ออนไลน์สามารถย่อภาพออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://imageresize.org/

ภาพควรมีขนาดอย่างน้อย 1200 pixel ในด้านที่ยาวที่สุดเพื่อให้อ่านข้อความได้ชัดเจน
เว็บไซต์ย่อภาพต่างๆ เป็นการให้บริการของบุคคลที่สาม ทิปมีไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้งานบริการเหล่านี้ เพื่อความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้งานควรจะย่อภาพบนเครื่องของตัวเองเท่านั้น

อัปเดตเมื่อ: 22/04/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!