บทความเกี่ยวกับ: การส่งเอกสาร

เอกสารที่ไม่สามารถใช้งานได้

หากผู้ใช้งานส่งเอกสารดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่จะปฏิเสธเอกสารและจะต้องส่งเอกสารเข้ามาใหม่อีกครั้งให้ถูกต้อง

เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เอกสารที่ถูกปฏิเสธจะถูกทำลาย เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้

หากพบว่ามีการตัดต่อภาพจะถูกระงับการใช้งานถาวรทันที และไม่สามารถส่งเอกสารใหม่ได้อีก

บัตรประชาชน


เอกสารของผู้มีอายุน้อยกว่า 15 ปีตาม ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บ
รูปถ่ายที่มองเห็นข้อความไม่ชัดเจน
รูปถ่ายที่มีการปิดบังข้อความบางส่วน
เอกสารที่มีการระบุ "สำหรับ..." อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TipMe
เอกสารอื่นๆ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง

สามารถเขียนข้อความ "สำหรับสมัครเว็บไซต์ TipMe เท่านั้น" บนภาพได้ แต่ต้องระวังไม่ให้บังชื่อและเลขบัตรประชาชนในเอกสารจนอ่านไม่ได้

รูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชน


รูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนที่ไม่ได้ถือบัตรด้วยตัวเอง
รูปถ่ายบุคคลอื่นที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน
รูปถ่ายที่มองเห็นไม่เต็มใบหน้า หรือบัตรประชาชนไม่เต็มใบ
เอกสารที่มีการระบุ "สำหรับ..." อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ TipMe
เอกสารที่ถ่ายด้วยสำเนาบัตรประชาชน

บัญชีธนาคาร


บัญชีทรูวอลเล็ต
รูปถ่ายบัตรเดบิต/เครดิต
รูปถ่ายที่มองเห็นข้อความไม่ชัดเจน
รูปถ่ายที่มองไม่เห็นชื่อบัญชี และเลขบัญชี
รูปถ่ายบัญชีจากบริการ Internet Banking / Mobile Banking (ธนาคารบนเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์มือถือ)
บัญชีธนาคารที่ชื่อไม่ตรงกับบัตรประชาชน

อัปเดตเมื่อ: 30/11/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!