ทิปมี ไม่สามารถหักเงินในบัญชีธนาคารได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าบริการจะเรียกเก็บโดยหักจากยอดโดเนทก่อนโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น
หากไม่มียอดโดเนทจะไม่มีการเก็บเงินใดๆ ทั้งสิ้น

ทิปมี ไม่สามารถหักเงินในบัญชี True Money Wallet ของผู้ใช้งานได้ หากผู้ใช้งานไม่ได้กรอกรหัส OTP ที่จัดส่งให้ทาง SMS

การจัดส่งรหัส OTP ใช้เพื่อการโดเนทสนับสนุนสตรีมเมอร์เท่านั้น
รหัส OTP 1 ครั้งใช้ยึนยันธุรกรรม 1 รายการเท่านั้น
ทิปมีไม่มีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ หรือเก็บเงินตามรอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!