บทความเกี่ยวกับ: การส่งเอกสาร

ข้อมูลส่วนตัวจะปลอดภัยหรือไม่

เอกสารใดๆ ที่ท่านส่งเข้ามาทาง ระบบรับเอกสาร จะถูกดำเนินการดังนี้

การตรวจสอบเอกสารภาพเอกสารที่ส่งเข้ามาจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ โดยมีการจำกัดการเข้าถึง เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเอกสารจึงจะสามารถเปิดอ่านได้

ข้อมูลประกอบเอกสาร เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน เลขที่บัญชี จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบที่มีความปลอดภัย เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเอกสารและการเงินจึงจะสามารถเปิดอ่านได้

เพื่อความรวดเร็ว ภาพเอกสารจะถูกตรวจสอบเบื้องต้นโดยระบบ AI ที่ให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ของเรา โดยผู้ให้บริการจะไม่มีการเก็บภาพไว้หลังจากตรวจสอบแล้ว

เอกสารที่อนุมัติแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติเอกสารแล้ว ระบบจะดำเนินการดังนี้ภาพเอกสารของท่านจะถูกเข้ารหัสด้วยอัลกอริธึม XSalsa20 (libnacl)
ระบบจะเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ไม่ให้ระบบเว็บไซต์ TipMe เข้าถึงข้อมูลได้

กุญแจถอดรหัสข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่สำนักงานของบริษัทเท่านั้น เฉพาะผู้บริหารจึงจะสามารถเรียกดูไฟล์ภาพได้

เนื่องจากข้อมูลชื่อ บัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรประชาชนของท่านจะถูกนำไปใช้ในการจ่ายเงิน ระบบจะไม่มีการป้องกันเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากชั้นแรก

เอกสารที่ไม่อนุมัติหากเจ้าหน้าที่ปฏิเสธเอกสารของท่าน ภาพเอกสารทั้งหมดจะถูกทำลายออกจากระบบ ทั้งนี้เราจะยังคงเก็บข้อความที่ท่านกรอกเข้ามา และข้อความในรูปภาพ (OCR) ไว้เป็นหลักฐาน

การจัดเก็บข้อมูลโดยผู้ให้บริการผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลของทิปมีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสก่อนจัดเก็บบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลใดๆ ที่ส่งเข้ามาจะไม่มีการเปิดเผยให้บุคคลที่สาม นอกเหนือจากเพื่อใช้ประโยชน์ในการรับเงิน จ่ายเงินให้ท่านเท่านั้น หรือเมื่อมีความจำเป็นตามกฎหมาย

อัปเดตเมื่อ: 11/05/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!