หากเข้าสู่ระบบแล้วกลับมาหน้าแรก หรือมีข้อความเตือนให้เปิด Cookie สามารถตรวจสอบได้ตาม Browser ที่ใช้ดังนี้

Safari (iOS)

เข้าแอพ การตั้งค่า
เลือกเมนู Safari
ตรวจสอบว่าตัวเลือก "ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด" ปิดอยู่

เว็บไซต์สนับสนุนของ Apple

Chrome (คอมพิวเตอร์)

เปิดเมนูของ Chrome (สัญลักษณ์ 3 จุดด้านขวาบน)
เลือก การตั้งค่า
ด้านล่างสุด คลิก ขั้นสูง
ในส่วน ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เลือก การตั้งค่าเนื้อหา
คลิก คุกกี้
ตรวจสอบว่า การอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้ เปิดอยู่
ตรวจสอบว่าในส่วน บล็อค ไม่มีเว็บไซต์ tipme.in.th อยู่ในรายการ

เว็บไซต์สนับสนุนของ Google

Chrome (Android)

เปิดเมนูของ Chrome (สัญลักษณ์ 3 จุดด้านบนขวา)
เลือก การตั้งค่า
เลือก การตั้งค่าไซต์
เลือก คุกกี้
เปิดใช้คุกกี้

เว็บไซต์สนับสนุนของ Google

อื่นๆ

ลองเข้าสู่ระบบจาก หน้าแรก TipMe หากมีการเซฟ URL เข้าสู่ระบบไว้ (เช่น เข้าจากหน้า Streamlabs โดยตรง) ระบบความปลอดภัยของเว็บอาจปฏิเสธการเข้าใช้งาน
ส่วนขยายของ Browser ต่างๆ หรือโปรแกรม Internet security อาจมีการปิดการใช้งาน Cookie แนะนำให้ปิดการใช้งานโปรแกรมในประเภทนี้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!