บทความเกี่ยวกับ: บัญชี TipMe

เข้าสู่ระบบแล้วกลับมาหน้าแรก

หากเข้าสู่ระบบแล้วกลับมาหน้าแรก หรือมีข้อความเตือนให้เปิด Cookie สามารถตรวจสอบได้ตาม Browser ที่ใช้ดังนี้

Safari (iOS)เข้าแอพ การตั้งค่า
เลือกเมนู Safari
ตรวจสอบว่าตัวเลือก "ปิดกั้นคุกกี้ทั้งหมด" ปิดอยู่

เว็บไซต์สนับสนุนของ Apple

Chrome (คอมพิวเตอร์)เปิดเมนูของ Chrome (สัญลักษณ์ 3 จุดด้านขวาบน)
เลือก การตั้งค่า
ด้านล่างสุด คลิก ขั้นสูง
ในส่วน ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เลือก การตั้งค่าเนื้อหา
คลิก คุกกี้
ตรวจสอบว่า การอนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้ เปิดอยู่
ตรวจสอบว่าในส่วน บล็อค ไม่มีเว็บไซต์ tipme.in.th อยู่ในรายการ

เว็บไซต์สนับสนุนของ Google

Chrome (Android)เปิดเมนูของ Chrome (สัญลักษณ์ 3 จุดด้านบนขวา)
เลือก การตั้งค่า
เลือก การตั้งค่าไซต์
เลือก คุกกี้
เปิดใช้คุกกี้

เว็บไซต์สนับสนุนของ Google

อื่นๆลองเข้าสู่ระบบจาก หน้าแรก TipMe หากมีการเซฟ URL เข้าสู่ระบบไว้ (เช่น เข้าจากหน้า Streamlabs โดยตรง) ระบบความปลอดภัยของเว็บอาจปฏิเสธการเข้าใช้งาน
ส่วนขยายของ Browser ต่างๆ หรือโปรแกรม Internet security อาจมีการปิดการใช้งาน Cookie แนะนำให้ปิดการใช้งานโปรแกรมในประเภทนี้

อัปเดตเมื่อ: 21/04/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!