บทความเกี่ยวกับ: บัญชี TipMe

เข้าสู่ระบบแล้วไม่ได้บัญชีเดิม

กรุณาตรวจสอบดังนี้

ช่องทางเข้าระบบในการเลือก Login ที่ Streamlabs จะต้องเลือกใช้ช่องทางเดียวกับครั้งแรกเท่านั้น (เช่น ครั้งแรกใช้ Twitch ครั้งถัดไปจะต้องเลือก Twitch เท่านั้น และจะต้องเป็นบัญชีเดิม)

หากลืมช่องทางเข้าระบบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้เฉพาะช่องทางที่ใช้เข้าระบบเท่านั้น ไม่สามารถระบุชื่อ Channel ให้ได้

การผูกบัญชี Streamlabsบัญชี Streamlabs จะแบ่งเป็น 2 ประเภท

บัญชีที่ผูกกับระบบสตรีมมิ่งบัญชีเดียว (เช่น Twitch หรือ YouTube เพียงอย่างเดียว บัญชีเดียว)
บัญชีที่ผูกกับระบบสตรีมมิ่งมากกว่า 1 บัญชี

กรณีสตรีมเมอร์ได้เพิ่มลบบัญชีและทำให้บัญชีเปลี่ยนแปลงประเภท จะทำให้ระบบ TipMe เห็นเป็นต่างบัญชีกัน หากต้องการเข้าสู่บัญชีเดิมจะต้องแก้ไขการตั้งค่ากลับให้เหมือนเมื่อสมัครใช้งาน TipMe ครั้งแรก

การแก้ไขบัญชี ให้ไปที่เว็บไซต์ Streamlabs หน้า Settings > Account Settings

กรณีเมื่อสมัคร TipMe เคยใช้บัญชีเดียวและขณะนี้เชื่อมหลายบัญชี


ให้กด Unlink ออกทุกบัญชีจนเหลือเฉพาะ Primary

เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ Logout ออกจาก Streamlabs และ TipMe แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งกรณีเมื่อสมัคร TipMe เคยมีหลายบัญชีและขณะนี้เชื่อมบัญชีเดียว


ให้ Unlink ออกทุกบัญชีทั้งหมดที่ไม่มีสถานะ Primary
ออกจากระบบ Streamlabs และเว็บไซต์ที่เชื่อมต่ออยู่ (เช่น Twitch)
เข้าสู่ระบบ Streamlabs ด้วยบัญชีที่มีสถานะ Primary ตรงกับเมื่อสมัคร TipMe
Merge บัญชีอื่นๆ อย่างน้อย 1 บัญชี
Logout จาก TipMe
เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

กรณีต้องการปรับประเภทบัญชีกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีถาวร กรุณายึนยันอีเมลบนบัญชี TipMe ทั้ง 2 บัญชีแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่

อัปเดตเมื่อ: 12/02/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!