บทความเกี่ยวกับ: บัญชี TipMe

การเปลี่ยนลิงค์หน้าโดเนท

เมื่อผู้ใช้งานล็อคอินครั้งแรก จะได้รับ username แบบสุ่ม เมื่อ ยึนยันอีเมล แล้วสามารถเลือก username ใหม่ได้ตามต้องการ

ไปที่หน้า ข้อมูลผู้ใช้กรอกชื่อผู้ใช้งานใหม่ที่ต้องการ
กดปุ่ม ยึนยันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการตั้ง Username ใหม่


Username จะต้องมีความยาวระหว่าง 4-20 ตัวอักษร
ตัวอักษรที่ใช้ได้แก่ อักษรอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวเลข และขีดกลางเท่านั้น
ตัวอักษรตัวแรกจะต้องเป็นอักษรอังกฤษ ไม่สามารถใช้ตัวเลขหรือขีดกลางขึ้นได้
ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อเป็นคำสงวนต่างๆ
ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อที่ประกอบด้วยคำต่อไปนี้ "tipme" "official" "admin" "truemoney" "truewallet" "tmpay" "facebook" "google"

คำแนะนำในการใช้งาน


เมื่อเปลี่ยน username แล้วจะสามารถเข้าได้ทั้งลิงค์หน้าโดเนทเดิม และลิงค์หน้าโดเนทใหม่ เป็นเวลา 90 วัน
ในระยะเวลา 90 วันนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกครั้ง
หลังจาก 90 วันแล้วจะเข้าได้เฉพาะลิงค์หน้าโดเนทใหม่เท่านั้น และผู้อื่นสามารถเลือกใช้ชื่อเดิมได้
เมื่อเปลี่ยนลิงค์โดเนทแล้วควรจะแก้ไขลิงค์โดเนทเดิมในคลิปเก่าให้เปลี่ยนเป็นลิงค์ใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกันการแอบอ้าง

อัปเดตเมื่อ: 23/04/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!