กรุณาตรวจสอบดังนี้

ช่องทางเข้าระบบ

ในการเลือก Login ที่ Streamlabs จะต้องเลือกใช้ช่องทางเดียวกับครั้งแรกเท่านั้น (เช่น ครั้งแรกใช้ Twitch ครั้งถัดไปจะต้องเลือก Twitch เท่านั้น

หากลืมช่องทางเข้าระบบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้เฉพาะช่องทางที่ใช้เข้าระบบเท่านั้น ไม่สามารถระบุชื่อ Channel ให้ได้

การผูกบัญชี Streamlabs

บัญชี Streamlabs จะต้องเชื่อมต่อกับบัญชีประเภทเดียวเท่านั้น เนื่องจากหากเชื่อมต่อบัญชีหลายประเภท Streamlabs จะส่งข้อมูลให้ TipMe เป็นบัญชีใหม่

ในเว็บไซต์ Streamlabs ไปที่ Settings > Account Settings
หากมีบัญชีที่เขียนว่า Unlink มากกว่า 1 รายการ ให้กด Unlink ออกทั้งหมด ยกเว้น บัญชีที่เคยใช้ล็อคอิน TipMeเมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ Logout ออกจาก TipMe แล้วเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!