บทความเกี่ยวกับ: รับโดเนท

ต้องการใบเสร็จรับเงิน (สตรีมเมอร์)

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้ที่หน้า ใบเสร็จรับเงิน หากต้องการให้ใบเสร็จแสดงที่อยู่ครบถ้วน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้อัพเดตรายการ (ไม่มีผลย้อนหลัง)
ใบกำกับภาษีเป็นรูปแบบใบกำกับภาษีปกติ ไม่ใช่ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

อัปเดตเมื่อ: 02/01/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!