บทความเกี่ยวกับ: Legal

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริการปรับวงเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกจัดเก็บตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแจ้งใน ข้อตกลงการให้บริการ ข้อ 5

นโยบายนี้เสริมจาก นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้โดเนท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ


เมื่อใช้บริการปรับวงเงิน ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บมีดังนี้

ค่าแฮช (Hash) ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เวลาที่ทำรายการ

วัตถุประสงค์การใช้งาน


ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บไว้เพื่อให้บริการระบบเปลี่ยนแปลงวงเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริการปรับวงเงินไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล


สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางหน้าเว็บ

การยกเลิกความยินยอม


สามารถยกเลิกความยินยอมได้ผ่านทางหน้าเว็บ โดยวงเงินจะปรับเป็นค่าตั้งต้นตามที่บริษัทกำหนด

เมื่อบริษัทยกเลิกการให้บริการระบบปรับวงเงินแล้วจะจัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยเร็ว

อัปเดตเมื่อ: 28/04/2020

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!