ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกจัดเก็บตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแจ้งใน ข้อตกลงการให้บริการ ข้อ 5

นโยบายนี้เสริมจาก นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้โดเนท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
เมื่อใช้บริการปรับวงเงิน ข้อมูลส่วนตัวที่จัดเก็บมีดังนี้

ค่าแฮช (Hash) ของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เวลาที่ทำรายการ

วัตถุประสงค์การใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลจัดเก็บไว้เพื่อให้บริการระบบเปลี่ยนแปลงวงเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลของบริการปรับวงเงินไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านทางหน้าเว็บ

การยกเลิกความยินยอม
สามารถยกเลิกความยินยอมได้ผ่านทางหน้าเว็บ โดยวงเงินจะปรับเป็นค่าตั้งต้นตามที่บริษัทกำหนด

เมื่อบริษัทยกเลิกการให้บริการระบบปรับวงเงินแล้วจะจัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยเร็ว
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!