ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกจัดเก็บตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแจ้งใน ข้อตกลงการให้บริการ ข้อ 5

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
เมื่อทำรายการโดเนทผ่านทิปมี ข้อมูลที่ทิปมีจัดเก็บ มีดังนี้

นามแฝง (สามารถระบุเป็นชื่อใดก็ได้ หากไม่ต้องการระบุตัวตน)
หมายเลขไอพี
สตรีมเมอร์ที่ชำระเงินให้
เฉพาะ ช่องทาง True Money Wallet
หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่วอลเล็ต
ที่อยู่อีเมล (เฉพาะเมื่อระบุมาทางหน้าเว็บไซต์ หากระบุเป็นหมายเลขโทรศัพท์จะไม่มีการเก็บข้อมูล)
หมายเลขธุรกรรมบนระบบทรูมันนี่
ยอดใช้จ่ายรวมของหมายเลขโทรศัพท์ (จัดเก็บไว้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง)
เฉพาะ ช่องทาง LINE Pay
หมายเลขธุรกรรมบนระบบไลน์เพย์
ช่องทางการชำระเงิน (เงินในกระเป๋า หรือ บัตรเครดิต)
เฉพาะ ช่องทาง PromptPay
หมายเลขธุรกรรมของธนาคาร
เฉพาะ ช่องทางบัตรเงินสดทรูมันนี่
หมายเลขบัตรเติมเงิน

วัตถุประสงค์การใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลต่อสตรีมเมอร์ และใช้ป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการโต้แย้งธุรกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสตรีมเมอร์ได้แก่ นามแฝง และ หมายเลขบัตรเติมเงินทรูมันนี่ เท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จำเป็นโดยกฎหมาย หรือเพื่อการให้บริการตามคำสั่งของผู้ใช้งานเท่านั้น

ผู้ประมวลผลข้อมูล

ผู้ให้บริการที่ทิปมีอาจเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ ได้แก่

บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด
บริษัท แรพบิท-ไลน์เพย์ จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธรรมวานิช จำกัด
Google Asia Pacific Pte. Ltd. (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล [DPA](https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms))
Aiven Inc.
Crisp IM SARL (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล)
Functional Software, Inc. dba Sentry (นโยบายการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า [DPA](https://sentry.io/legal/dpa/1.0.0/))
Wildbit, LLC (นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล)
Twilio Inc. (DPA)
Nexmo Inc.

และบริษัทในเครือของบริษัทข้างต้น

ผู้ให้บริการต่างประเทศทั้งหมดมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

สามารถขอรับสำเนาข้อมูลได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนทรูมันนี่วอลเล็ต
หมายเลขบัตรเติมเงินทรูมันนี่

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลที่จัดเก็บอาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานไม่แน่ชัด เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธคำขอหากพบว่าตรงกับข้อมูลของหลายบุคคล

การยกเลิกความยินยอม
ทิปมีจะเลิกใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 2 เดือน

ทิปมีจะจัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิปมีจัดเก็บจากผู้ใช้งานโดยตรงแล้ว ทิปมียังมีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติผ่านบุคคลที่สาม ดังนี้

Google Analytics
ทิปมีมีการใช้งาน Google Analytics เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

หมายเลขไอพี
โปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
สถานที่ใช้งาน
เว็บไซต์ที่นำเข้าสู่เว็บ และหน้าที่ออกจากเว็บ
หน้าเว็บที่เข้าใช้
ระบบปฏิบัติการที่ใช้
วัน เวลาที่ใช้งาน
พฤติกรรมการคลิก
ชื่อผู้ใช้งาน (username)

ผู้ใช้งานสามารถเปิดระบบ Do Not Track ในโปรแกรม Browser เพื่อป้องกันการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้

ทิปมีไม่มีการนำข้อมูลที่จัดเก็บในตามหัวข้อ 1 มารวมกับข้อมูลที่จัดเก็บตามข้อนี้

ทิปมีใช้ข้อมูลส่วนตัวในระบบนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ 50 เดือนนับจากครั้งสุดท้ายที่เข้าสู่เว็บไซต์

โปรดศึกษา นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Google

Sentry
ทิปมีมีการใช้งาน Sentry เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน เช่น

หมายเลขไอพี
โปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
หน้าเว็บที่เข้าใช้
Log message และ error
พฤติกรรมการคลิก
ชื่อผู้ใช้งาน (username)
วัน เวลาที่เกิดข้อผิดพลาด

ทิปมีใช้ข้อมูลส่วนตัวในระบบนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ 90 วัน นับจากวันที่มีการเก็บข้อมูล
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!