บทความเกี่ยวกับ: Legal

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสตรีมเมอร์

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกจัดเก็บตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแจ้งใน ข้อตกลงการให้บริการ ข้อ 5

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ


ในการเปิดใช้งานทิปมี จำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ที่อยู่อีเมล
รายได้จากธุรกรรมบนเว็บไซต์ทิปมี
หมายเลขไอพี
รหัสผ่านหรือข้อมูลแทนรหัสผ่าน (เช่น บัญชี Streamlabs หรือบัญชีบนระบบสตรีมมิ่ง)
ชื่อผู้ใช้งาน (Username)

ทิปมีไม่สามารถให้บริการได้หากผู้ใช้งานไม่ส่งมอบและยินยอมให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน


ข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดเก็บไว้เพื่อให้บริการรับชำระเงินทางทิปมีเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของทิปมีโดยตรงเท่านั้น

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบของทิปมีได้ในหน้า วิธีใช้งาน
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาบนหน้าเว็บไซต์ทิปมี

การยกเลิกความยินยอม


ทิปมีจะเลิกใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 2 เดือน

ทิปมีจะจัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 10 ปี ทั้งนี้เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ


นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิปมีจัดเก็บจากผู้ใช้งานโดยตรงแล้ว ทิปมียังมีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติผ่านบุคคลที่สาม ดังนี้

Sentry


ทิปมีมีการใช้งาน Sentry เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน เช่น

หมายเลขไอพี
โปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
หน้าเว็บที่เข้าใช้
Log message และ error
พฤติกรรมการคลิก
ชื่อผู้ใช้งาน (username)
วัน เวลาที่เกิดข้อผิดพลาด

ทิปมีใช้ข้อมูลส่วนตัวในระบบนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ 90 วัน นับจากวันที่มีการเก็บข้อมูล

อัปเดตเมื่อ: 19/04/2024

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!