บทความเกี่ยวกับ: Legal

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสตรีมเมอร์

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะถูกจัดเก็บตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแจ้งใน ข้อตกลงการให้บริการ ข้อ 5

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ


ในการเปิดใช้งานทิปมี จำเป็นจะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

ชื่อ นามสกุล
หมายเลขบัตรประชาชน
ข้อมูลบัญชีธนาคาร
ที่อยู่อีเมล
รายได้จากธุรกรรมบนเว็บไซต์ทิปมี
หมายเลขไอพี
รหัสผ่านหรือข้อมูลแทนรหัสผ่าน (เช่น บัญชี Streamlabs หรือบัญชีบนระบบสตรีมมิ่ง)
ชื่อผู้ใช้งาน (Username)

ทิปมีไม่สามารถให้บริการได้หากผู้ใช้งานไม่ส่งมอบและยินยอมให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน


ข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดเก็บไว้เพื่อให้บริการรับชำระเงินทางทิปมีเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของทิปมีโดยตรงเท่านั้น

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบของทิปมีได้ในหน้า วิธีใช้งาน
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาบนหน้าเว็บไซต์ทิปมี

การยกเลิกความยินยอม


ทิปมีจะเลิกใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 2 เดือน

ทิปมีจะจัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ


นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ทิปมีจัดเก็บจากผู้ใช้งานโดยตรงแล้ว ทิปมียังมีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติผ่านบุคคลที่สาม ดังนี้

Google Analytics


ทิปมีมีการใช้งาน Google Analytics เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

หมายเลขไอพี
โปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
สถานที่ใช้งาน
เว็บไซต์ที่นำเข้าสู่เว็บ และหน้าที่ออกจากเว็บ
หน้าเว็บที่เข้าใช้
ระบบปฏิบัติการที่ใช้
วัน เวลาที่ใช้งาน
พฤติกรรมการคลิก
ชื่อผู้ใช้งาน (username)

ผู้ใช้งานสามารถเปิดระบบ Do Not Track ในโปรแกรม Browser เพื่อป้องกันการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้

ทิปมีไม่มีการนำข้อมูลที่จัดเก็บในตามหัวข้อ 1 มารวมกับข้อมูลที่จัดเก็บตามข้อนี้ นอกเหนือจาก username

ทิปมีใช้ข้อมูลส่วนตัวในระบบนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ 50 เดือนนับจากครั้งสุดท้ายที่เข้าสู่เว็บไซต์

โปรดศึกษา นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Google

Sentry


ทิปมีมีการใช้งาน Sentry เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน เช่น

หมายเลขไอพี
โปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
หน้าเว็บที่เข้าใช้
Log message และ error
พฤติกรรมการคลิก
ชื่อผู้ใช้งาน (username)
วัน เวลาที่เกิดข้อผิดพลาด

ทิปมีใช้ข้อมูลส่วนตัวในระบบนี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น

ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ 90 วัน นับจากวันที่มีการเก็บข้อมูล

อัปเดตเมื่อ: 26/11/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!