บทความเกี่ยวกับ: โดเนท

ต้องการใบเสร็จรับเงิน (ผู้โดเนท)

การโดเนทให้สตรีมเมอร์เป็นธุรกรรมระหว่างผู้โดเนทและสตรีมเมอร์ หากต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาติดต่อขอเอกสารจากสตรีมเมอร์โดยตรง

ทั้งนี้การโดเนทไม่สามารถใช้หักภาษีได้

อัปเดตเมื่อ: 22/04/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!