การโดเนทให้สตรีมเมอร์เป็นธุรกรรมระหว่างผู้โดเนทและสตรีมเมอร์ หากต้องการใบเสร็จรับเงินกรุณาติดต่อขอเอกสารจากสตรีมเมอร์โดยตรง

ทั้งนี้การโดเนทไม่สามารถใช้หักภาษีได้
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!