การโดเนทด้วย LINE PAY

บนมือถือ

เข้าไปที่หน้าโดเนทของสตรีมเมอร์ (อาจอยู่ในแชนเนลของสตรีมเมอร์)กรอกชื่อ เป็นอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
กรอกข้อความ ไม่เกิน 250 ตัวอักษร (ภาษาไทยนับเป็น 3 ตัวอักษร)
เลือกช่องทาง LINE Pay
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
กด Donate
จะปรากฏหน้า LINE Pay ให้กด Continueที่หน้ายึนยัน ให้กดปุ่มสีเขียวด้านล่างสุดเพื่อยึนยันบนหน้าเว็บไซต์จะแสดงสถานะการแจ้งโดเนทขึ้นหน้าจอ

บนคอมพิวเตอร์

เข้าไปที่หน้าโดเนทของสตรีมเมอร์ (อาจอยู่ในแชนเนลของสตรีมเมอร์)กรอกชื่อ เป็นอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
กรอกข้อความ ไม่เกิน 250 ตัวอักษร (ภาษาไทยนับเป็น 3 ตัวอักษร)
เลือกช่องทาง LINE Pay
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
กด Donate
จะปรากฏหน้าเข้าสู่ระบบ LINEบนโทรศัพท์มือถือ เปิดโปรแกรม LINE และเข้าสู่หน้า Wallet
กดปุ่ม Code Readerจะปรากฏหน้ายึนยัน ให้กดปุ่มสีเขียวด้านล่างสุดเพื่อยึนยันบนหน้าเว็บไซต์จะแสดงสถานะการแจ้งโดเนทขึ้นหน้าจอ
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!