การโดเนทด้วย True Wallet

เข้าไปที่หน้าโดเนทของสตรีมเมอร์ (อาจอยู่ในแชนเนลของสตรีมเมอร์)
หน้าโดเนท
กรอกชื่อ เป็นอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
กรอกข้อความ ไม่เกิน 250 ตัวอักษร (ภาษาไทยนับเป็น 3 ตัวอักษร)
เลือกช่องทาง True Wallet
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน True Wallet ไว้
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
กด Donate
ระบบจะส่ง SMS รหัส OTP ให้ทางเบอร์มือถือ ให้กรอกรหัสที่ได้รับลงในหน้าเว็บ
หน้าสถานะการโดเนท
ทำรายการเรียบร้อย ระบบจะขึ้นข้อความบนหน้าจอสตรีมให้ทันที (อาจมี Delay ขึ้นอยู่กับบริการสตรีมมิ่ง และการตั้งค่าของสตรีมเมอร์)

ควรเก็บลิงค์หน้าสถานะการโดเนทไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!