การโดเนทด้วย PromptPay

เข้าไปที่หน้าโดเนทของสตรีมเมอร์ (อาจอยู่ในแชนเนลของสตรีมเมอร์)


กรอกชื่อ เป็นอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
กรอกข้อความ ไม่เกิน 250 ตัวอักษร (ภาษาไทยนับเป็น 3 ตัวอักษร)
เลือกช่องทาง PromptPay
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
กด Donate
ระบบจะแสดง QR Code ให้ใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารสแกนและชำระเงินเมื่อชำระเงินแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งโอนเงิน

การสแกน QR Code บนโทรศัพท์มือถือ

เมื่อระบบแสดง QR Code แล้วให้จับภาพหน้าจอ จากนั้นสามารถเลือกภาพได้ในแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (เฉพาะบางธนาคาร)

Android กดปุ่มปิดหน้าจอพร้อมกับลดเสียงเพื่อจับภาพหน้าจอ
iOS กดปุ่มปิดหน้าจอพร้อมปุ่ม Home เพื่อจับภาพหน้าจอ

หมายเหตุ

QR Code มีอายุ 15 นาที
QR Code ใช้ได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการโดเนทหลายครั้งกรุณาทำรายการซ้ำอีกครั้ง
สามารถรับเงินได้ทุกธนาคาร
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!