บทความเกี่ยวกับ: โดเนท

วิธีโดเนทด้วยพร้อมเพย์

การโดเนทด้วย PromptPay

เข้าไปที่หน้าโดเนทของสตรีมเมอร์ (อาจอยู่ในแชนเนลของสตรีมเมอร์)


กรอกชื่อ เป็นอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
กรอกข้อความ ไม่เกิน 250 ตัวอักษร (ภาษาไทยนับเป็น 3 ตัวอักษร)
เลือกช่องทาง PromptPay
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการ
กด Donate
ระบบจะแสดง QR Code ให้ใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารสแกนและชำระเงินเมื่อชำระเงินแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งโอนเงิน

การสแกน QR Code บนโทรศัพท์มือถือเมื่อระบบแสดง QR Code แล้วให้จับภาพหน้าจอ จากนั้นสามารถเลือกภาพได้ในแอพพลิเคชั่นของธนาคาร (เฉพาะบางธนาคาร)

Android กดปุ่มปิดหน้าจอพร้อมกับลดเสียงเพื่อจับภาพหน้าจอ
iOS กดปุ่มปิดหน้าจอพร้อมปุ่ม Home เพื่อจับภาพหน้าจอ

หมายเหตุQR Code มีอายุ 15 นาที
QR Code ใช้ได้เพียงครั้งเดียว หากต้องการโดเนทหลายครั้งกรุณาทำรายการซ้ำอีกครั้ง
สามารถรับเงินได้ทุกธนาคาร

อัปเดตเมื่อ: 22/04/2019

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!