บทความเกี่ยวกับ: โดเนท

เปลี่ยนวงเงิน True Wallet

การเปลี่ยนวงเงินนี้ใช้เฉพาะการทำรายการในเว็บ TipMe เท่านั้น สำหรับการใช้งานแอพ True Money Wallet กรุณาติตด่อ TrueMoney Customer Care

เพื่อป้องกันการทุจริต ทิปมีขอกำหนดวงเงินสำหรับการโดเนทผ่านทาง True Wallet ให้ไม่เกิน 2,000 บาทต่อบัญชี True Wallet ต่อวัน

วิธีใช้งานเข้าไปที่ บริการเปลี่ยนวงเงิน (ระบบจะแสดงลิงค์อัตโนมัติเมื่อทำรายการเกินวงเงิน)
ทำเครื่องหมายหน้า "ยอมรับข้อตกลงการให้บริการ" แล้วคลิกที่ "ขั้นตอนถัดไป"
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน True Wallet และต้องการเปลี่ยนวงเงินแล้วกด "ยึนยันตน"
ระบบจะแสดงรหัส 6 หลัก
ภายใน 2 นาที ระบบจะโทรศัพท์เข้าหมายเลขที่กรอกไว้ (อาจเป็นหมายเลขต่างประเทศ)
กดปุ่ม Keypad บนโทรศัพท์ แล้วพิมพ์รหัส 6 หลักตามที่ขึ้นบนหน้าจอ
เมื่อกดเสร็จแล้วระบบจะวางสายอัตโนมัติ
หากกดรหัสถูกต้องจะปรากฏหน้าตั้งค่า
กรอกวงเงินใหม่ตามต้องการตั้งแต่ 0 - 20,000 บาทต่อวัน (0 หมายถึงห้ามทำรายการด้วยหมายเลขนี้)
กดปุ่มบันทึก
วงเงินใหม่จะมีผลทันที

คำถาม - คำตอบQ: ทำไมจึงต้องจำกัดวงเงิน
A: เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อผู้โดเนท เมื่อถูกขโมยรหัส OTP

Q: ซื้อของ 7-Eleven โอนเงินในแอพ True Wallet หรือซื้อของอื่นๆ เกิน 2,000 บาทได้หรือไม่
A: วงเงินนี้ล็อคเฉพาะโดเนทในเว็บ TipMe เท่านั้น ไม่มีผลต่อการทำรายการนอกเว็บไซต์

Q: โดเนทผ่านไลน์เพย์ พร้อมเพย์เกิน 2,000 บาทต้องปรับวงเงินหรือไม่
A: ระบบจำกัดวงเงินเฉพาะ True Wallet เท่านั้น ช่องทางอื่นๆ สามารถโดเนทได้ไม่จำกัดวงเงิน

Q: โดเนทครั้งละมากกว่า 2,000 บาทได้หรือไม่
A: สามารถทำได้ แต่ต้องปรับวงเงินก่อน

Q: ปรับวงเงินแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่
A: สามารถเพิ่มลดวงเงินได้เองตลอดเวลา

Q: ปรับวงเงินแล้วจะต้องเข้ามาปรับอีกเมื่อไร
A: วงเงินจะใช้ถาวร

Q: ยกเลิกเบอร์ True Wallet แล้วต้องทำอย่างไร
A: ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

Q: เปลี่ยนเบอร์ True Wallet แล้วต้องทำอย่างไร
A: สามารถเปลี่ยนวงเงินของเบอร์ใหม่ได้เลย เพราะแต่ละเบอร์จะมีข้อมูลแยกกัน

Q: มีค่าบริการหรือไม่
A: ไม่มีค่าบริการ

Q: รับสายจากต่างประเทศจะเสียค่าโทรศัพท์หรือไม่
A: ไม่เสียค่าโทรศัพท์

ไม่ควรโทรกลับ ท่านอาจเสียค่าบริการได้

Q: อยู่ต่างประเทศ ไม่มีโทรศัพท์เข้า
A: บริการนี้ใช้ได้เฉพาะเลขหมายในประเทศไทยเท่านั้น

Q: หน้าโดเนทจะปรับวงเงินอย่างไร
A: หน้าโดเนทสามารถรับเงินได้ไม่จำกัดอยู่แล้ว

อัปเดตเมื่อ: 12/03/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!