บทความเกี่ยวกับ: การส่งเอกสาร

สมัครใช้งานในรูปนิติบุคคล

สำหรับลูกค้านิติบุคคลสามารถส่งเอกสารได้ที่ admin@tipme.in.th ดังรายการนี้

หนังสือรับรองบริษัท
ใบ ภพ. 20 (ถ้ามี)
หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารชื่อบริษัท (ใช้รับเงิน)
ลิงค์หน้าโดเนท TipMe ที่ต้องการใช้งาน (ไม่ต้องส่งเอกสารทางหน้าเว็บ แต่ต้องยึนยันอีเมล)

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และยึนยันบัญชี TipMe แล้วสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับลูกค้าปกติ

ข้อตกลงการใช้งานการใช้งานในรูปแบบนิติบุคคลจะใช้ข้อตกลงการใช้งานเช่นเดียวกับลูกค้าบุคคลทั้งหมด รวมถึง ค่าบริการ วันรับเงิน

เฉพาะลูกค้านิติบุคคลสามารถส่งออกรายการธุรกรรมเป็น CSV ผ่านหน้าเว็บ แยกเป็นรายการโดเนท (ก่อนหักค่าบริการ) และรายการธุรกรรม (หลังหักค่าบริการ)

ภาษีการโดเนทสนับสนุนเป็นการดำเนินการระหว่างผู้สนับสนุนและสตรีมเมอร์ จึงจะเป็นภาระทางภาษีของบริษัทสตรีมเมอร์เองที่จะดำเนินการชำระภาษีให้ถูกต้อง

ทาง TipMe มีการออกใบกำกับภาษีเฉพาะส่วนค่าบริการให้ทุกต้นเดือน สามารถดาวน์โหลดได้จากทางหน้าเว็บไซต์

ค่าบริการของ TipMe สามารถ หัก ณ ที่จ่ายได้โดยทางลูกค้านำส่งใบ หัก ณ ที่จ่ายให้ตามที่อยู่บริษัท เมื่อได้รับแล้วบริษัทจะเครดิตยอดตามใบหัก ณ ที่จ่ายนั้นเป็นยอดโอนเข้าบัญชีในเดือนถัดไป

อัปเดตเมื่อ: 24/06/2021

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ยกเลิก

ขอบคุณ!